Chính sách – Điều khoản

Chính sách – Điều khoản khi sử dụng dịch vụ và tài nguyên chupanhbe.vn được quy định cụ thể như sau, chúng tôi chịu trách nhiệm về những nội dung theo tuyên bố này.